Tiny House

Vega Tiny House
AURORA PANORAMİK, TINY HOUSEAURORA PANORAMİK, TINY HOUSE
Yaşam alanı: 17 m²2,50 m | Boy: 7,00 m | Yük.: 3,80 m Yaşam alanı: 17 m²Yaşam alanı: 17 m² Yaşam alanı: 17 m²Yatak Odası+ Mutfak: 12 m² Banyo: 5 m² Yaşam alanı: 17 m²Yatak Odası+ Mutfak: 12 m² Yaşam alanı: 17 m²2 Kişilik
VEGA CAPSUL SUİTE, TİNY HOUSEVEGA CAPSUL SUİTE, TİNY HOUSE
Yaşam Alanı: 24,50 m²En: 3,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,00 m Yaşam Alanı: 24,50 m²Yaşam Alanı: 24,50 m² Yaşam Alanı: 24,50 m²Yatak Odası +Mutfak 19 m² | Banyo: 5,00 m² | Balkon:3,50 m² | Makine Dairesi : 0,50 m² Yaşam Alanı: 24,50 m²Yatak Odası +Mutfak 19 m² Yaşam Alanı: 24,50 m²2 Kişilik
VEGA SMOOTHİE, TİNY HOUSEVEGA SMOOTHİE, TİNY HOUSE
Yaşam Alanı: 25,50 m²En: 2,55 | Boy: 9,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 25,50 m²Yaşam Alanı: 25,50 m² Yaşam Alanı: 25,50 m²Yatak Odası : 6 m² | Banyo: 3.5 m² | Mutfak + Salon: 16,00 m² Yaşam Alanı: 25,50 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 25,50 m²4 Kişilik
VEGA LUXURY CAPSUL, TİNY HOUSEVEGA LUXURY CAPSUL, TİNY HOUSE
30,50 m²En: 3,50 | Boy: 10,00 m | Yük: 3,00 m 30,50 m²30,50 m² 30,50 m²Yatak Odası : 12 m² | Banyo: 4 m² | Mutfak + Salon: 14,00 m² 30,50 m²Yatak Odası : 12 m² 30,50 m²4 Kişilik
VEGA LUXURY, DOME HOUSEVEGA LUXURY, DOME HOUSE
Yaşam alanı: 67,50 m²En: 8,00 m | Boy: 8,00 m | Yük: 4,50 m Yaşam alanı: 67,50 m²Yaşam alanı: 67,50 m² Yaşam alanı: 67,50 m²Salon + Mutfak: 27 m² | Banyo: 5,50 m² | Loft Yatak Odası: 24 m² | Zemin Yatak Odası: 11 m² | Veranda: 140 m² Yaşam alanı: 67,50 m²Loft Yatak Odası: 24 m² | Zemin Yatak Odası: 11 m² Yaşam alanı: 67,50 m²6 Kişilik
Rien Tiny HouseRien Tiny House
Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m²Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m² Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m²Salon+Mutfak: 13 m² | Yatak Odası: 7 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m²Yatak Odası: 7 m² Yaşam Alanı: 26 m² | Teras: 13 m² | Balkon: 3 m²4 Kişilik
Mira Tiny HouseMira Tiny House
Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m²Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m² Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m²Salon + Mutfak: 11 m² | Banyo: 2 m² | Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı:23 m² | Veranda: 20 m²6 Kişilik
Zen Tiny HouseZen Tiny House
Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m²Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m² Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m²Salon: 8 m² | Mutfak: 5 m² | Banyo: 3 m² | Balkon: 3 m² Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 25 m² | Veranda: 13 m²4 Kişilik
Ralis Tiny HouseRalis Tiny House
Yaşam Alanı: 36En: 2,50 | Boy: 8,00 m + 8,00 | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 36Yaşam Alanı: 36 Yaşam Alanı: 36Salon: 7,5 m² | Mutfak: 9 m² | Banyo: 2,5 +2,50m² | Balkon: 2,5 m² | Yatak Odası: 8 m² + 6,5 m² Yaşam Alanı: 36Yatak Odası: 8 m² + 6,5 m² Yaşam Alanı: 366 Kişilik
Sanz Tiny HouseSanz Tiny House
Yaşam Alanı: 36En: 2,50 | Boy: 8,00 m + 8,00 | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 36Yaşam Alanı: 36 Yaşam Alanı: 36Salon: 8 m² | Mutfak: 8 m² | Banyo: 3m² + 2 m² | Yatak odası: 7 m² + 8 m² Yaşam Alanı: 36Yatak odası: 7 m² + 8 m² Yaşam Alanı: 364 Kişilik
Asel Tiny HouseAsel Tiny House
Yaşam Alanı: 34 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m + 7,00 | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 34 m²Yaşam Alanı: 34 m² Yaşam Alanı: 34 m²Salon: 8 m² | Mutfak: 8 m² | Banyo: 2,5 + 2 m² | Yatak Odası: 13,5 m² Yaşam Alanı: 34 m²Yatak Odası: 13,5 m² Yaşam Alanı: 34 m²6 Kişilik
CAFE Tiny HouseCAFE Tiny House
Yaşam Alanı: 17,5 m²En: 2,50 | Boy: 7,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 17,5 m²Yaşam Alanı: 17,5 m² Yaşam Alanı: 17,5 m² Yaşam Alanı: 17,5 m² Yaşam Alanı: 17,5 m²
Curve Tiny HouseCurve Tiny House
Yaşam Alanı: 20 m²En: 2,50 m | Boy: 7,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 20 m²Yaşam Alanı: 20 m² Yaşam Alanı: 20 m²Salon + Mutfak: 11 m² | Banyo: 4 m² Yaşam Alanı: 20 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m²4 Kişilik
Ares Tiny House (MT-2128)Ares Tiny House (MT-2128)
Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ²Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ² Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ²Salon + Mutfak: 15 m² | Banyo: 4 m² Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ²Yatak Odası: 5+5 m² Yaşam Alanı: 30 m² | Veranda: 24 m² I Teras: 10 m ²4 Kişilik
Pera Tiny HousePera Tiny House
Yaşam Alanı: 22 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 22 m²Yaşam Alanı: 22 m² Yaşam Alanı: 22 m²Salon + Mutfak: 13 m² Yaşam Alanı: 22 m²Yatak Odası: 6 m² | Banyo: 3m² Yaşam Alanı: 22 m²4 Kişilik
Duga Tiny HouseDuga Tiny House
Yaşam Alanı: 18 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 18 m²Yaşam Alanı: 18 m² Yaşam Alanı: 18 m²Salon +Mutfak: 10 m² | Banyo: 3 m² | Yatak odası 5 m² Yaşam Alanı: 18 m²Yatak odası 5 m² Yaşam Alanı: 18 m²4 Kişilik
Anta Tiny House (MT-2106)Anta Tiny House (MT-2106)
Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m²Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m² Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m²Salon: 6 m² | Antre: 3 m² | Mutfak: 3 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m²Yatak Odası: 7 m² Yaşam Alanı: 22 m² | Veranda: 8 m² I Teras: 10 m²4 Kişilik
Casa Tiny HouseCasa Tiny House
Yaşam Alanı: 23 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 23 m²Yaşam Alanı: 23 m² Yaşam Alanı: 23 m²Salon: 9 m² | Mutfak: 6 m² | Banyo: 3 m² | Teras: 8 m² Yaşam Alanı: 23 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 23 m²4 Kişilik
Mond Tiny HouseMond Tiny House
Yaşam Alanı: 20 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 20 m²Yaşam Alanı: 20 m² Yaşam Alanı: 20 m²Salon + Mutfak: 12 m² | Banyo: 3 m² | Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m²4 Kişilik
Carmen Tiny HouseCarmen Tiny House
Yaşam Alanı: 23 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 23 m²Yaşam Alanı: 23 m² Yaşam Alanı: 23 m²Salon: 9 m² | Mutfak: 6 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 23 m²Yaşam Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 23 m²4 Kişilik
Arcus Tiny House (MT-2116)Arcus Tiny House (MT-2116)
Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m²Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m² Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m²Salon: 9 m² | Mutfak: 3 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m² + Veranda: 3 m²4 Kişilik
Ballerina Tiny HouseBallerina Tiny House
Yaşam Alanı: 48 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m + 8,00 | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 48 m²Yaşam Alanı: 48 m² Yaşam Alanı: 48 m²Salon: 7 m² | Mutfak: 6 m² | Banyo: 4 m² | Çalışma Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 48 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 48 m²8 Kişilik
Dolphin Tiny HouseDolphin Tiny House
Yaşam Alanı: 20 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 20 m²Yaşam Alanı: 20 m² Yaşam Alanı: 20 m²Salon + Mutfak: 12 m² | Banyo: 3 m² | Balkon: 4 m² | Teras: 5,4 m² Yaşam Alanı: 20 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m²4 Kişilik
Casa Mini Tiny HouseCasa Mini Tiny House
Yaşam Alanı: 18 m²En: 2,50 | Boy: 6,50 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 18 m²Yaşam Alanı: 18 m² Yaşam Alanı: 18 m²Salon: 6 m² | Mutfak: 4 m² | Banyo: 3 m² | Balkon: 2 m² Yaşam Alanı: 18 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 18 m²4 Kişilik
Dora Tiny HouseDora Tiny House
Yaşam Alanı: 16 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 16 m²Yaşam Alanı: 16 m² Yaşam Alanı: 16 m²Salon: 8 + Mutfak: 9 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 16 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 16 m²4 Kişilik
Elis Tiny HouseElis Tiny House
Yaşam Alanı: 15 m²En: 2,50 | Boy: 6,50 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 15 m²Yaşam Alanı: 15 m² Yaşam Alanı: 15 m²Salon + Mutfak: 8,6 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 15 m²Yatak Odası: 3,7 m² Yaşam Alanı: 15 m²4 Kişilik
Fard Tiny HouseFard Tiny House
Yaşam Alanı: 24 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 24 m²Yaşam Alanı: 24 m² Yaşam Alanı: 24 m²Salon + Mutfak: 16 m² | Banyo: 2 m² | Veranda: 24 m² Yaşam Alanı: 24 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 24 m²6 Kişilik
Hena Tiny HouseHena Tiny House
Yaşam Alanı: 17 m²En: 2,50 | Boy: 5,00 m | Yük: 3,60 m Yaşam Alanı: 17 m²Yaşam Alanı: 17 m² Yaşam Alanı: 17 m²Salon: 7 m² | Mutfak: 3 m² | Banyo: 2 m² | Veranda: 6 m² Yaşam Alanı: 17 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 17 m²4 Kişilik
Kargı Tiny HouseKargı Tiny House
Yaşam Alanı: 12 m²En: 2,50 | Boy: 6,50 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 12 m²Yaşam Alanı: 12 m² Yaşam Alanı: 12 m²Salon + Mutfak: 12 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 12 m²Yatak Odası: 7 m² Yaşam Alanı: 12 m²4 Kişilik
Klee Tiny HouseKlee Tiny House
Yaşam Alanı: 26 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 26 m²Yaşam Alanı: 26 m² Yaşam Alanı: 26 m²Salon: 6 m² | Mutfak: 10 m² | Banyo: 4 m² | Veranda: 30 m² Yaşam Alanı: 26 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 26 m²4 Kişilik
Luna Tiny HouseLuna Tiny House
Yaşam Alanı: 18 m²En: 2,50 | Boy: 6,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 18 m²Yaşam Alanı: 18 m² Yaşam Alanı: 18 m²Salon + Mutfak: 6 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 18 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 18 m²4 Kişilik
Lydia Tiny HouseLydia Tiny House
Yaşam Alanı: 23 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 23 m²Yaşam Alanı: 23 m² Yaşam Alanı: 23 m²Salon + Mutfak: 12 m² | Banyo: 2 m² | Veranda: 4 m² Yaşam Alanı: 23 m²Yatak Odası: 6 + 3 m² Yaşam Alanı: 23 m²6 Kişilik
Maya Tiny HouseMaya Tiny House
Yaşam Alanı: 12 m²En: 2,50 | Boy: 5,00 m | Yük: 3,00 m Yaşam Alanı: 12 m²Yaşam Alanı: 12 m² Yaşam Alanı: 12 m²Salon: 6 m² | Mutfak: 4 m² | Banyo: 2 m² | Veranda: 7 m² Yaşam Alanı: 12 m² Yaşam Alanı: 12 m²2 Kişilik
Perm Tiny HousePerm Tiny House
Yaşam Alanı: 24,5 m²En: 2,50 | Boy: 7,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 24,5 m²Yaşam Alanı: 24,5 m² Yaşam Alanı: 24,5 m²Kullanım Alanı: 13 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 24,5 m² Yaşam Alanı: 24,5 m²4 Kişilik
Odeum Tiny HouseOdeum Tiny House
Yaşam Alanı: 32 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 4,00 m Yaşam Alanı: 32 m²Yaşam Alanı: 32 m² Yaşam Alanı: 32 m²Salon: 7 m² | Mutfak: 5 m² | Banyo: 3 m² | Veranda: 10 m² Yaşam Alanı: 32 m²Yatak Odası: 10+7 m² Yaşam Alanı: 32 m²6 Kişilik
Neo Country Tiny HouseNeo Country Tiny House
Yaşam Alanı: 19 m²En: 2,50 m | Boy: 7,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 19 m²Yaşam Alanı: 19 m² Yaşam Alanı: 19 m²Salon + Mutfak: 10 m² | Banyo: 4 m² Yaşam Alanı: 19 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 19 m²4 Kişilik
Samara Tiny HouseSamara Tiny House
Yaşam Alanı: 18 m²En: 2,50 | Boy: 8,00 m | Yük: 3,50 m Yaşam Alanı: 18 m²Yaşam Alanı: 18 m² Yaşam Alanı: 18 m²Salon + Mutfak: 10 m² | Banyo: 3 m² | Veranda: 16 m² Yaşam Alanı: 18 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 18 m²4 Kişilik
Newyork Tiny HouseNewyork Tiny House
Yaşam Alanı: 26 m²En: 2,50 m | Boy: 9,50 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 26 m²Yaşam Alanı: 26 m² Yaşam Alanı: 26 m²Salon: 6 m² | Mutfak: 10 m² | Banyo: 4 m² Yaşam Alanı: 26 m²Yatak Odası: 6 m² Yaşam Alanı: 26 m²4 Kişilik
Rota Cafe Tiny HouseRota Cafe Tiny House
Kapalı Alan: 25m2En: 2,50 m | Boy: 10,00 m | Yük.: 4 m Kapalı Alan: 25m2Kapalı Alan: 25m2 Kapalı Alan: 25m2Teras : 25 m2 Kapalı Alan: 25m2Veranda: 30+30 m² = 60 m2 Kapalı Alan: 25m230 kişilik
Combo Cafe Tiny HouseCombo Cafe Tiny House
Soho Tiny HouseSoho Tiny House
Yaşam Alanı: 19 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 3,50 m Yaşam Alanı: 19 m²Yaşam Alanı: 19 m² Yaşam Alanı: 19 m²Salon + Mutfak: 12 m² | Banyo: 2,4 m² Yaşam Alanı: 19 m²Yatak Odası: 4,6 m² Yaşam Alanı: 19 m²4 Kişilik
Sole Tiny HouseSole Tiny House
Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m²Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m² Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m²Salon+Mutfak: 13 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m²Yatak Odası: 7 m² Yaşam Alanı: 23 m² + Balkon: 3 m²4 / 6 Kişilik
Stardust Tiny HoseStardust Tiny Hose
Yaşam Alanı: 20 m²En: 2,50 m | Boy: 9,00 m | Yük.: 3,50 m Yaşam Alanı: 20 m²Yaşam Alanı: 20 m² Yaşam Alanı: 20 m²Salon + Mutfak : 12 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı: 20 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı: 20 m²4 Kişilik
Terra Tiny HouseTerra Tiny House
Trio Tiny HouseTrio Tiny House
Verda Tiny HouseVerda Tiny House
Velux Tiny HouseVelux Tiny House
Yaşam Alanı:45 m²En: 2,50 m | Boy: 9,00 m + 9,00 m Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı:45 m²Yaşam Alanı:45 m² Yaşam Alanı:45 m²Salon + Mutfak : 12 m² | Banyo: 3 m² Yaşam Alanı:45 m²Yatak Odası: 5 m² Yaşam Alanı:45 m²6 Kişilik
Vista Tint HouseVista Tint House
Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m²Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m² Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m²Salon + Mutfak: 15 m² | Banyo: 5 m² Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m²Yatak Odası: 8 m² Yaşam Alanı:28 m² | Veranda: 33 m²4 Kişilik
Yorke Tiny HouseYorke Tiny House
Yaşam Alanı: 20 m²En: 2,50 m | Boy: 8,00 m | Yük.: 4,00 m Yaşam Alanı: 20 m²Yaşam Alanı: 20 m² Yaşam Alanı: 20 m²Salon + Mutfak: 9 m² | Banyo: 7 m² Yaşam Alanı: 20 m²Yatak Odası: 4 m² Yaşam Alanı: 20 m²4 Kişilik
Monroe Tiny HouseMonroe Tiny House
Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m²En: 2,50 m | Boy: 7,50 m | Yük.: 3,50 m Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m²Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m² Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m²Salon + Mutfak: 8,6 m² | Banyo: 2,7 m² Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m²Yatak Odası: 3,7 m² Yaşam Alanı: 15 m² | Veranda: 16 m²4 Kişilik
Sitemizdeki hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Veri Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Kabul Ediyorum